Matura z biologii - zobacz odpowiedzi

2010-05-10 14:37:26

 Maturzyści zmierzyli się dzisiaj z egzaminem z biologii. Sprawdźcie odpowiedzi!

Poniższe odpowiedzi nie są oficjalnymi udzielonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Są to rozwiązania przykładowe opracowane przez redakcję dlaStudenta.pl!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Podaj dwie cechy budowy, które umożliwiły hominidom tworzenie coraz lepszych narzędzi. Uzasadnij przydatność każdej z tych cech. 

kciuk przeciwstawny - lepsza chwytność
rozwinięta kora mózgowa - kojarzenie faktów, rozumienie rzeczywistości

2. a) Wybierz spośród podanych poniżej grup związków organicznych tę grupę, do której należy kolagen.
C. białka

b) Podaj właściwość, jaką kolagen nadaje tkance chrzęstnej.

sprężystość

3. Zaznacz strzałką i podaj nazwę widocznej na rysunku kości czaszki, która pozostaje odrębna i ruchoma przez całe życie człowieka, oraz określ znaczenie tej kości. 

żuchwa - chwytanie i rozdrabnianie pokarmu

4. a) Jaką grupę krwi może mieć biorca? Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród zaproponowanych poniżej.
A. grupa krwi, D. grupa krwi 0

b) Uzasadnij swój wybór.
Nastąpiła reakcja aglutynacji.

5. a) Podaj nazwę procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wyżej opisaną chorobę. 
trombocytopenia

b) Wyjaśnij rolę trombocytów w tym procesie.
Biorą udział w krzepnięciu krwi.

6. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fizjologii oddychania są prawdziwe, a które fałszywe? Wstaw literę P obok informacji prawdziwych lub literę F obok informacji fałszywych.

A. Oddychanie to proces, w którym organizm uzyskuje energię do przeprowadzania procesów życiowych. - P
B. W komórkach organizmu człowieka może zachodzić oddychanie tlenowe i beztlenowe. - P
C. Jedynym substratem oddychania wewnątrzkomórkowego jest glukoza. - F
D. Ostatecznymi produktami zarówno oddychania tlenowego, jak i beztlenowego są zawsze ATP, H2O i CO2. - F

7. Zaznacz poniżej grupę hormonów przysadki, która kontroluje wydzielanie hormonów przez inne gruczoły dokrewne. 

A. hormony tropowe

8. Zaznacz poniżej, która część autonomicznego układu nerwowego odpowiedzialna jest za opisaną szybką reakcję organizmu na stresor. Wyjaśnij znaczenie opisanych reakcji organizmu. 

A. układ współczulny - mobilizacja organizmu w sytuacji zagrożenia

9. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących procesu widzenia są prawdziwe, a które fałszywe? Wstaw literę P obok informacji prawdziwych lub literę F obok informacji fałszywych. 

A. Za widzenie w nocy i w dzień odpowiedzialne są obydwa rodzaje komórek receptorowych siatkówki – czopki i pręciki. - F
B. Daltonizm jest spowodowany brakiem lub nieprawidłowym działaniem niektórych rodzajów czopków. - P
C. Ustawienie oczu z przodu głowy człowieka zapewnia mu znacznie szersze pole widzenia, niż zwierzętom mającym oczy po bokach głowy. - F
D. Prawidłowe widzenie zależy nie tylko od prawidłowo działających oczu, ale także od prawidłowej analizy informacji w mózgu, które zostały odebrane przez oko. - P

10. a) Podaj nazwę przemiany, której ulega glukoza w mięśniach, oraz nazwę związku X.
nazwa przemiany: glikoliza
nazwa związku X: kwas mlekowy

b) Podaj nazwę związku Z i określ jego rolę w organizmie człowieka.

nazwa związku Z: glikogen
rola związku Z w organizmie: magazynowanie glukozy

11. Wypisz z tabeli nazwy czterech substancji wydalanych w moczu człowieka, które są produktami przemian związków azotowych. 

Mocznik, Kreatynina, Amoniak, Kwas moczowy

12. Na podstawie danych zawartych w tabeli przedstaw w postaci wykresu słupkowego dobowe wydalanie przez człowieka chlorków, siarczanów i fosforanów.

Chlorki - 7g/dobę, siarczany - 2g/dobę, fosforany - 1,7g/dobę

13. a) Podkreśl rodzaj odporności, w którym bezpośrednio uczestniczy makrofag.
A. komórkowa

b) Przyporządkuj kolejne etapy reakcji obronnej, oznaczone na schemacie cyframi I i II, do roli makrofaga w powstawaniu tej reakcji.
A. Makrofag prezentuje antygen II, B. Makrofag fagocytuje antygen I.

14. Jak to odkrycie jest wykorzystane w profilaktyce medycznej?

wprowadzono szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy

15. Przyporządkuj do symboli literowych, którymi oznaczono narządy rozrodcze męskie (A–C), odpowiednie cyfry wybrane spośród 1–4, którymi oznaczono ich funkcje. 

A. Jądro - 4. Wytwarzanie plemników i synteza androgenów.
B. Najądrze - 3. Zapewnienie warunków dla procesu dojrzewania plemników.
C. Gruczoł krokowy (prostata) - 1. Wytwarzanie wydzieliny, zapewniającej optymalne środowisko dla plemników.

16. Podaj przykład pozytywnej roli cholesterolu w organizmie człowieka.

składnik błon komórkowych i komórek nerwowych, uczestniczy w powstawaniu niektórych hormonów

17. Na podstawie tekstu sformułuj dwa zalecenia, do których powinny stosować się kobiety we wczesnych tygodniach ciąży, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia defektów cewynerwowej u swoich dzieci. 

1. unikanie intensywnego opalania w solarium , 2. nie wystawianie się na ostre słońce przy posiadaniu jasnej cery

18. Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyjaśnij ich znaczenie dla uniknięcia otyłości.

ruch pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej, jedzenie fast food zawiera mnóstwo kalorii, owoce i warzywa zawierają w sobie cenne witaminy

19. Podaj po jednym przykładzie choroby układu krążenia i układu ruchu będących skutkiem otyłości. 

układ krążenia: miażdżyca
układ ruchu: zwyrodnienie kręgosłupa

20. Zaproponuj po jednym przykładzie działań, które pozwolą Ci uniknąć zarażenia: 

glistą ludzką: higiena osobista oaz mycie owoców i warzyw przed jedzeniem
Włośniem spiralnym:jedzenia mięsa gotowanego

21. a) Podaj, ile kodonów kodowało informację dotyczącą tego fragmentu białka.
8 kodonów

b) Oblicz, ile nukleotydów składało się na fragment nici DNA kodującej ten fragment białka.
72 nukleotydy

22. Podaj przykłady dwóch rodzajów RNA, które mogą powstać w tym procesie, i określ funkcję każdego z nich w procesie biosyntezy białka. 

rRNA - budowa rybosomów
mRNA - kolejność łączenia aminokwasów 

23. Podkreśl zestaw zawierający cyfry, którymi oznaczono nazwy chorób wyłącznie o podłożu genetycznym. 

C. 2,5,6.

24. a) Zapisz genotypy rodziców bliźniąt.
Genotyp matki XdXD
Genotyp ojca XDY

b) Na podstawie powyższych danych zapisz w ramce krzyżówkę genetyczną i na jej podstawie określ, jakie jest prawdopodobieństwo (%) wystąpienia daltonizmu u dziewczynki, a jakie u chłopca.
Prawdopodobieństwo wystąpienia daltonizmu: dziewczynka 0%, chłopiec 50%

25. Podaj dwa powody, dla których pacjentka nie musiała brać leków immunosupresyjnych.

wykorzystanie komórek macierzystych pacjentki, kolagenowy szkielet po oczyszczeniu z komórek dawcy nie może zostać odrzucony przez organizm

26. Podaj dwa przykłady działań człowieka mających wpływ na przekształcanie krajobrazu.

urbanizacja, wydobywanie surowców

27. a) Określ cel przeprowadzonej obserwacji.
sprawdzenie skażenia powietrza w różnych miejscach

b) Sformułuj wniosek na podstawie wyników tej obserwacji.
największe skażenie powietrza występuje przy terenach przemysłowych 

28. Podaj nazwę tej zależności i wyjaśnij na czym ona polega w opisanym przypadku.

symbioza - zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron

29. Przyporządkuj opisane działania leśników, realizowane w ramach programu ochrony cisów, do podanych niżej form ochrony przyrody. 

ochrona czynna: zwiększenie terenu rezerwatu, budowa kładki, ogrodzenia, obsadzanie sadzonkami okolic rezerwatu
ochrona bierna: wytypowanie obszarów, na których obserwowano kiełkowanie i wzrost siewek cisa.

Słowa kluczowe: matura 2010 biologia odpowiedzi matura z biologii klucz poziom podstawowy przykładowe rozwiązania

Komentarze, opinie, wypowiedzi (2)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodaj komentarz
  • zad 21. [0]

    Jeden aminokwas jest kodowany przez jeden kodon. Więc: 24 aminokwasy są kodowane przez 24 kodony/ 72 nukleotydy :)

    Jusia, 2015-02-13, 21:48:42
  • Błąd w zad. 21 [0]

    24 aminokwasy kodowane są przez 24 kodony, nie 8

    vil, 2014-05-02, 18:15:14

Matura w pytaniach i odpowiedziach - Matura od A do Z

Matura z niemieckiego - sprawdź odpowiedzi

Niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym przez maturzystów przedmiotem. Sprawdźcie odpowiedzi do tego egzaminu!

Matura z języka rosyjskiego - sprawdź odpowiedzi

Zobaczcie, jakie były odpowiedzi do matury z rosyjskiego!

Matura z biologii - sprawdź odpowiedzi

Tydzień z maturą zaczynamy od mocnego uderzenia! Rano maturzyści zdawali egzamin z biologii - sprawdźcie odpowiedzi!

Matura z geografii - sprawdź odpowiedzi

Czwartek należy do maturzystów, którzy zdają egzamin dojrzałości z geografii.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Wyniki matur 2020 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

Sen a matura - jak uzyskać najlepsze wyniki?

Dowiedz się, dlaczego warto zatroszczyć się o dobry sen i czemu jest aż tak ważny dla naszej pamięci.

Wyniki matur 2021 - kiedy wyniki egzaminu maturalnego?

Rezultaty matur to kluczowa rzecz w procesie rekrutacji na studia. Ile trzeba czekać na ich ogłoszenie?

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Matura z geografii - zobacz odpowiedzi - matura 2010 geografia odpowiedzi klucz poziom podstawowy proponowane przykładowe rozwiązania

Geografia zawsze cieszyła się powodzeniem wśród maturzystów. Zobaczmy, jakie były odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.