Start rekrutacji na studia w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2020/2021

2020-05-05 12:06:14

Od 4 maja w Akademii Leona Koźmińskiego można rejestrować się online na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim. Rekrutacja na kierunki w języku angielskim trwa zaś już od początku lutego. Dla olimpijczyków oraz najlepszych kandydatów uczelnia przewidziała stypendia.

Mężczyzna przed komputeremRekrutacja online 2020 w ALK

Kandydaci na studia w Akademii Leona Koźmińskiego mogą już rejestrować się w wirtualnym systemie rekrutacyjnym. Z powodu pandemii biuro rekrutacji przyjmuje skany dokumentów. Aplikanci mają możliwość dostarczenia pełnej dokumentacji, w tym oryginału świadectwa dojrzałości, w późniejszym okresie. Po pozytywnej weryfikacji otrzymują oni informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia.

Wymóg okazania do wglądu oryginałów świadectwa maturalnego czy dyplomu ukończenia studiów licencjackich jest zgodny z obowiązującymi na obecnie przepisami. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuści inne rozwiązania, będziemy monitorować i natychmiast informować o nich naszych kandydatów – mówi Małgorzata Żak, kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. polskim w Akademii Leona Koźmińskiego. – Tymczasem zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane rozpoczęciem studiów, aby nie zwlekały i rozpoczęły proces rejestracji na preferowane kierunki już teraz – dodaje Małgorzata Żak.

Stypendia dla najlepszych

100 najlepszych kandydatów na studia I i II stopnia – zarówno tych prowadzonych w języku polskim, jak  i angielskim – w Akademii Leona Koźmińskiego może liczyć na stypendia. Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego dzięki stypendiom mogą studiować za darmo, a finaliści za połowę czesnego.

Stypendium przyznawane jest początkowo na pierwszy rok, ale gdy student ma średnią 4,60 z toku kształcenia, jest przedłużane na kolejny rok. Studenci realizujący studia dwukierunkowe, czyli program, który łączy prawo oraz finanse i rachunkowość,  otrzymują 50 proc. ulgę w opłatach czesnego na drugim z kierunków (z zakresu finansów i rachunkowości). Studenci Akademii Leona Koźmińskiego mogą również ubiegać się o dodatkowe stypendia Fundacji Koźmińskich, m.in. za wyniki w nauce. Więcej informacji pod linkiem: https://www.kozminski.edu.pl/stypendia/

Zdalne egzaminy w Akademii Leona Koźmińskiego

W przypadku osób, które zdały egzaminy maturalne w poprzednich latach lub studentów kierunków licencjackich, którzy chcą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, tymczasowo uczelnia akceptuje skany dokumentów.

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, podejmujących kształcenie na innym kierunku, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne online. Pierwsze z nich zaplanowano na 26 czerwca, ostatnie – 25 września. Z kolei dla kandydatów na studia II stopnia wykładane w języku angielskim przeprowadzane są egzaminy, również w trybie zdalnym.

Wirtualne dni otwarte

Od marca Akademia Leona Koźmińskiego działa w trybie online. Dni otwarte na uczelni odbyły się już w tym roku dwukrotnie, a następne zaplanowane są na 23.05, 27.06, 18.07 i 5.09 o godz. 12:00 na Facebooku uczelni.

Podczas wydarzeń online wszyscy zainteresowani mogą poznać przyszłych wykładowców, studentów z samorządu studenckiego oraz kół naukowych, dowiedzieć się więcej o życiu kampusu, a także porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi.

Kampus online

Akademia Leona Koźmińskiego jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce przestawiła się na zdalny tryb nauczania. – Gdy kampus uczelni opustoszał, wszystkie wykłady, ćwiczenia, szkolenia personelu, działalność naukowa i bieżąca obsługa studentów przeniosły się do wirtualnego świata. To ogromne wyzwanie, aby zorganizować na nowo życie całej społeczności akademickiej online, prowadząc jednocześnie nabory nowych studentów. Jest to możliwe tylko dzięki temu, że w ALK stale rozwijamy kompetencje cyfrowe wszystkich naszych pracowników i studentów – podkreśla Anna Pałyga, kierownik Centrum Innowacji w Dydaktyce Akademii Leona Koźmińskiego.

Oprócz realizacji podstawy programowej dla swoich studentów, uczelnia organizuje wiele otwartych wydarzeń w wirtualnym świecie. Wśród nich są m.in. bezpłatne wykłady pod hasłem Koźmiński ONLINE. Można też skorzystać z podobnej oferty w języku angielskim pod hasłem: "Stay at home and join our online courses" dostępnej na Facebooku uczelni.

27 kwietnia br. wystartował cykl bezpłatnych wykładów online dla licealistów, na których przybliżona zostanie problematyka z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to inicjatywa studentów zrzeszonych w Studenckiej Poradni Prawnej, którzy osobiście poprowadzą te zajęcia.

Więcej informacji na temat Akademii Leona Koźmińskiego można znaleźć na stronie uczelni: https://www.kozminski.edu.pl/pl/ oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/kozminski

ip

fot. Startup Stock Photos z Pexels

Słowa kluczowe: Rekrutacja 2020 online, Stypendia, Działalność Uczelni, wykłady zdalne, webinaria

Studia na start

"Prawo lotnicze z pilotażem" na Uczelni Łazarskiego z certyfikatem "Studia z przyszłością" Warszawa

Prestiżowe wyróżnienie dla kierunku Wydziału Prawa i Administracji UŁa.

Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie - prawdziwy ocean możliwości Szczecin

Poznaj możliwości, jakie daje Ci ten kierunek studiów!

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" - oferta edukacyjna i rekrutacja 2020/2021 Wrocław

Dowiedz się, dlaczego warto rozpocząć studia IT we Wrocławiu!

Pedagogika - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Matura 2020 - jakie wyniki uzyskali maturzyści? [Statystyki]

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki egzaminów dojrzałości w 2020 roku. Jak wypadli tegoroczni maturzyści?

Spotkanie z Kosmetologią w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi [Lipiec 2020]

Rozmowa menedżer kierunku i studentki... Czego się z niej dowiecie?

MATURZYST(K)O! Nie czekaj na świadectwo, zarezerwuj sobie miejsce na studiach

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oferuje wstępną rejestracje, jeszcze przed otrzymaniem wyników matury.

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Pedagogika zamiast logistyki, czyli "produkcja" bezrobotnych absolwentów trwa - kierunki studiów, student,

Jak wynika z badań obrazujących preferencje edukacyjne Polaków, od kilku już lat nieprzerwanie największą popularnością cieszą się te same kierunki studiów.