Psychologia - nowość na #UPJP2 w Krakowie

2020-05-21 09:22:52

Studia z Psychologii mają charakter jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich o profilu praktycznym. W trakcie pierwszych pięciu semestrów studenci zdobędą ugruntowaną wiedzę o podstawowych procesach i zjawiskach psychologicznych oraz o sposobach ich opisywania i wyjaśniania w obrębie różnych kierunków i szkół psychologicznych. W szóstym semestrze studenci, posiadając rzetelną podstawową wiedzę teoretyczną, będą zobowiązani do wyboru jednej spośród czterech specjalności: psychologia edukacji i coachingu, psychologia w biznesie i reklamie, psychologia kliniczna z psychoterapią oraz psychologia duchowości i formacji.

Baner informujących o studiach "Psychologia" w UPJP2Kto powinien studiować psychologię?

Jeżeli masz maturę w kieszeni i zamierzasz:

 • poznać tajemnice zachowań człowieka;
 • wykorzystać swoją wrażliwość na problemy innych;
 • nauczyć się skutecznie wspomagać rozwój człowieka;
 • przygotować się do pomocy osobom z problemami psychiki;
 • zrozumieć mechanizmy działania perswazji i reklamy;
 • odkryć sposoby zastosowania psychologii w biznesie;
 • dowiedzieć się o roli duchowości i religijności w życiu człowieka;

rozpocznij w roku 2020 studia z Psychologii na #UPJP2 w Krakowie! Dołącz do grupy kierunku Psychologia na Fb i dowiedz się więcej: https://www.facebook.com/groups/Psychologia.UPJP2

Nasze studia rekomenduje Michael D. Berzonsky, światowej sławy profesor, autor znanej koncepcji Tożsamości: – Uważam, że zaproponowany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II program Psychologii jest imponujący. Skupia się na zapewnieniu studentom solidnych podstaw w zakresie logiki, epistemologii oraz psychologicznego myślenia naukowego i rozwiązywania problemów. Wykwalifikowani praktycy potrzebują umiejętności racjonalno-analitycznych, aby przełamać półprawdy i błędne informacje oraz zapewnić swoim klientom i pacjentom możliwie najdokładniejsze informacje i najlepsze dostępne, naukowo uzasadnione zabiegi i terapie. Fundamentem tego programu studiów magisterskich jest zapewnienie studentom nie tylko wiedzy na temat możliwych oddziaływań psychologicznych, ale także pełnego przekonania, że najlepsze formy działania to takie, które zostały poddane rygorystycznej ocenie i są poparte danymi naukowymi. (...) Oczywiście główny nacisk będzie położony na obszar specjalności, którą studenci zdecydują się realizować. To właśnie w tym obszarze, pod kierunkiem specjalistów, zdobędą doświadczenie podczas 960-godzinnych praktyk. Podsumowując, uważam, że program ten jest dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które zapewni wykształcenie praktyków, świadczących ważne usługi publiczne.

SPECJALNOŚCI

Psychologia edukacji i coachingu

Absolwent tej specjalności będzie ekspertem w dziedzinie organizowania i wspomagania różnych form edukacji na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Dzięki zdobytym umiejętnościom, będzie potrafił zarówno wspomagać pojedynczych uczniów, jak również kierować procesami grupowymi. Absolwent będzie używał nowoczesnych metod dydaktycznych, wychowawczych i diagnostycznych opartych na założeniach psychologii rozwojowej, coachingu i twórczego myślenia. Zostanie przygotowany także do podejmowania skutecznych działań w zetknięciu z sytuacjami kryzysowymi w obszarze edukacji.

Psychologia w biznesie i reklamie

Absolwent tej specjalności będzie miał możliwość rozwinięcia własnych umiejętności m.in. w zakresie diagnozowania i rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy. Będzie przygotowany do prowadzenia rekrutacji i szkoleń w organizacji, prowadzenia negocjacji. Pozna nowoczesne metody i narzędzia wspierające procesy kadrowe. Zapozna się z podstawami psychologii zachowań organizacyjnych, uwarunkowaniami klimatu i kultury w organizacji, a także z możliwymi patologiami w środowisku pracy. Program tej specjalności będzie obejmował również zagadnienia związane z poznaniem zachowań konsumenckich oraz szeroko pojętej reklamy. Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do przygotowywania i stosowania odpowiedzialnych kampanii reklamowych, jednocześnie będzie świadom wpływu jaki niesie reklama i jakich wartości jest ona nośnikiem.

Psychologia kliniczna z psychoterapią

Specjalność psychologia kliniczna z psychoterapią dostarczy absolwentowi kompetencji istotnych dla działań promujących zdrowie psychiczne oraz pomocnych w traumatycznych sytuacjach życiowych. Absolwent zapozna się z procesem diagnozy i postępowania z osobami na różnych etapach życia i borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Będzie przygotowany do podjęcia oddziaływań terapeutycznych w grupach osób szczególnie narażonych na ryzyko, wynikające z ich poziomu rozwojowego, psychopatologii lub dysfunkcji. Ukończenie specjalności zapewni także uzyskanie kompetencji potrzebnych do pracy w różnych obszarach współczesnych uzależnień.

Psychologia duchowości i formacji

Specjalność psychologia duchowości i formacji to propozycja uwzględniająca w pracy przyszłych psychologów, możliwość odwoływania się do wyznawanych przez pacjentów/klientów wartości religijnych oraz duchowego aspektu ich psychiki. Szczególne miejsce w tym zajmie analiza aspektów zdrowia i psychopatologii w obszarze religijności zarówno jednostki, jak i grupy społecznej. Osobną, niezwykle ważną sferą pomocy psychologicznej, w której kompetencji nabierze absolwent tej specjalności jest towarzyszenie w cierpieniu, zwłaszcza takim, które związane jest z chorobą i umieraniem, a dotyka zarówno jednostkę jak i rodzinę. W ramach tej specjalności otwiera się także możliwość uczestnictwa m.in. osób duchownych delegowanych w przyszłości do pracy formacyjnej i duszpasterskiej. Proponowana specjalności stanowi nowość w ofercie studiów psychologicznych w Polsce.

#UPJP2 w Krakowie podpisał listy intencyjne w sprawie wykonywania praktyk z takimi podmiotami jak:

 • Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
 • Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
 • Alexander Mann Solutions Poland
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie
 • Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie

Psychologia na #UPJP2 w Krakowie – stwarza studentom możliwości:

 • poznania prawidłowości rozwoju człowieka od poczęcia do śmierci
 • pozyskanie rzetelnej wiedzy o mechanizmach zachowania człowieka oraz jego zaburzeniach
 • zdobycia umiejętności formułowania diagnozy psychologicznej
 • odkrycia znaczenia sfery duchowości i religijności w życiu człowieka
 • zrozumienia znaczenia psychologii w biznesie
 • poznania podstawowych kwestii filozoficznych
 • opanowania dwóch języków obcych

Doświadczenie praktyczne od 6 semestru

Każda z proponowanych specjalności jest wzbogacona sześciomiesięcznymi praktykami studenckimi (960 godz.), umożliwiającymi zdobywanie wartościowego doświadczenia, budowanie profesjonalnych relacji zawodowych oraz kształtowania odpowiedzialnej postawy zaangażowanego psychologa praktyka.

NAUKA to podróż do lepszego jutra! Nadaj jej swój KIERUNEK!
...i pamiętaj! Studia na #UPJP2 w Krakowie są bezpłatne!
https://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

ip

fot. materiały Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Słowa kluczowe: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Psychologia, Kierunki studiów, 2020, Rekrutacja

Kierunki i rodzaje studiów - Studia na start

Dobry start kariery dzięki Szkole Policealnej GoWork.pl

Poznajcie wady i zalety różnych możliwości, jakie macie po zdanej maturze.

Pedagogika - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!

Spotkanie z Kosmetologią w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi [Lipiec 2020]

Rozmowa menedżer kierunku i studentki... Czego się z niej dowiecie?

Inżynieria Bezpieczeństwa - studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Poznaj przyszłościowy kierunek studiów I stopnia i jego specjalności.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zarządzanie w branży gier video - nowa specjalizacja na kierunku Zarządzanie Uczelni Łazarskiego

Poznaj szczegóły dotyczące tego przyszłościowego kierunku studiów!

Szkoła Kreatywnej Fotografii - zdobądź zawód, który da Ci niezależność i satysfakcję!

Jaką pracę można znaleźć z umiejętnościami robienia zdjęć? Dowiedz się tutaj!

Kaucja przy wynajmie mieszkania - co musisz wiedzieć?

Czy możemy odmówić zapłaty kaucji przy wynajmie mieszkania?

MATURA 2020 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane
Strategia Marketingu i PR na katowickim Gallusie

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Okiełznać rynek, czyli jak przygotować dobrą strategię Marketingu i PR”.