Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Poznaj kierunek i specjalizacje!

2020-09-23 13:27:02

Studia psychologiczne to bogate źródło wiedzy o sobie i innych ludziach. Pozwalają zrozumieć mechanizmy zachowań i motywacji człowieka, jego emocje, uczucia, relacje z otoczeniem. Dają także szerokie perspektywy zawodowe. Jeśli marzysz o tym, aby pomagać innym w rozwoju osobistym lub zawodowym - wybierz kierunek Psychologia w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Psychologia w Krakowie - studia WSE - banerPsychologia na WSE w Krakowie

– Studia psychologiczne w Wyższej Szkole Europejskiej to studia o człowieku. To studia bardzo ciekawe, które dają możliwość nabycia szerokiego zakresu wiedzy, przede wszystkim wiedzy specjalistycznej, praktycznej. Na studiach psychologicznych  kładziemy również bardzo duży nacisk na kompetencje społeczne, miękkie, które są bardzo pożądane na rynku pracy. Program studiów, bogaty w różnorodne szkolenia i warsztaty, pozwala te kompetencje zdobyć bądź utrwalić – tak o kierunku mówi Dziekan WSE dr Roksana Ulatowska.

Cennym atutem studiów jest także praktyczne wykorzystywanie podczas zajęć ponad 70 profesjonalnych narzędzi psychologicznych - testów, kwestionariuszy (m.in. testy inteligencji, testy twórczego myślenia, testy osobowości, testy stylu przywództwa, testy diagnozujące organizację) , gier i symulacji, eksperymentów oraz case studies.

Udoskonalone ścieżki kształcenia

W WSE trwa obecnie II tura rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Psychologia menedżerska (tryb zaoczny) i Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój mediacje (tryb dzienny i zaoczny) to dwie ścieżki kształcenia proponowane w ramach Psychologii. Obie z nich oparte są na rzetelnej wiedzy naukowej i praktycznej, m.in. z obszaru biopsychologii, psychopatologii, psychologii społecznej, twórczości, psychologii  emocji i motywacji, czy osobowości. Warto podkreślić fakt, że Uczelnia wprowadza do programu studiów również zajęcia odpowiadające na wyzwania współczesnego świata.

– Wyższa Szkoła Europejska będąc otwartą na nowe potrzeby społeczne i potrzeby zgłaszane przez praktyków realizuje także w ramach planu studiów kurs podstaw krytycznego myślenia oraz od roku 2020/2021 kurs choroby cywilizacyjne i uzależnienia behawioralne, gdzie absolwent zdobędzie wiedzę na temat wpływu nowych technologii, telefonu, komputera – mówi mgr Mateusz Barłóg, Prodziekan ds. kierunku Psychologia w WSE.

  • Psychologia coachingu: wsparcie, rozwój, mediacje odpowiada też na aktualne wydarzenia, a więc i najbliższe zapotrzebowanie na rynku pracy: pomoc psychologiczna, oblicza interwencji kryzysowej, mechanizmy konfliktów, treningi negocjacji, trening mediacji, czy bliskie związki i praca z relacją.
  • Psychologia menedżerska to skuteczne procesy rekrutacji i selekcji, zarządzania ludźmi i zespołami, psychologia małych grup, psychologia zespołu agile, czy budowanie umiejętności współpracy z liderami biznesu i  kadrą zarządzającą w postaci executive coachingu.

Program studiów wspierają od lat przedstawiciele biznesu zrzeszeni w ramach Konwentu WSE oraz stowarzyszenia, instytucje, placówki, firmy i korporacje.

Współpraca z biznesem

Program każdego kierunku uzupełnia praktyka zawodowa i stała współpraca z praktykami. Uczelnia od lat stawia na realną współpracę ze środowiskiem biznesowym, które chętnie wspiera studentów w różnoraki sposób. Praktyki oferowane przez partnerów biznesowych Uczelni są dla studentów niezwykle cennym źródłem doświadczenia zawodowego.

Jak przekonuje Kierowniczka Biura Karier WSE, mgr Dorota Szmigielska – podczas praktyki student zaznajamia się ze środowiskiem pracy, obserwując zachowania ludzi, stosowane metody pracy, poznaje oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Ma szansę na zgłębienie tajników zawodu, zweryfikowanie siebie – poznanie własnych zainteresowań i potrzeb, dokonanie akceptacji lub zmiany wybranej ścieżki zawodowej.

Studia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie to gwarancja solidnych praktycznych umiejętności  i aktualnej wiedzy.

Więcej na temat studiów i rekrutacji można znaleźć na https://wse.krakow.pl/

ip

fot. materiały Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie

Słowa kluczowe: Studia na WSE w Krakowie, Psychologia coachingu, Psychologia menedżerska, Rekrutacja, Informacje

Kierunki i rodzaje studiów - Studia na start

Oceanotechnika w Akademii Morskiej w Szczecinie - prawdziwy ocean możliwości Szczecin

Poznaj możliwości, jakie daje Ci ten kierunek studiów!

Spotkanie z Kosmetologią w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi [Lipiec 2020]

Rozmowa menedżer kierunku i studentki... Czego się z niej dowiecie?

Nauki o rodzinie - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!

Pedagogika nie tylko kierunkiem dla nauczycieli?

Dowiedz się, jakie możliwości otwierają przed tobą studia pedagogiczne!

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Pedagogika - informacje o kierunku studiów w UPJP2 w Krakowie Kraków

Studiuj w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 2 by profesjonalnie nieść pomoc!

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego - informacje o kierunku

Będziesz właścicielem firmy w przyszłości? Przygotowujesz się do prowadzenia firmy rodzinnej? Myślisz o założeniu własnego biznesu? To studia dla Ciebie!

Chemia - co musisz wiedzieć, zanim wybierzesz ten kierunek studiów

Dowiedz się, co trzeba zrobić, żeby dostać się na chemię oraz jak wyglądają zajęcia na tym kierunku.

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Ostatnio czytane