zmie miasto

Pr鏏na matura z historii - zobacz odpowiedzi

Zobaczcie, jakie by造 odpowiedzi do pr鏏nej matury z historii!

POZIOM PODSTAWOWY

1. Przyporz康kuj opisom kalendarzy zamieszczonym w tabeli w豉軼iwe nazwy z listy A–E. Wpisz do tabeli odpowied nie litery, kt鏎y mi oznaczono kalendarze.

1. A (kalendarz rewolucyjny), 2. C (kalendarz julia雟ki), 3. D (kalendarz gregoria雟ki), 4. E (kalendarz muzu軛a雟ki)

2. Po przeanalizowaniu tekstu 廝鏚這we go wyja郾ij swoimi s這wami, co, zdaniem Herodota, doprowadzi這 do rozwoju kolonizacji greckiej.

Niekorzystny wp造w warunk闚 klimatycznych na rolnictwo oraz rywalizacja o ziemi

3. Spo鈔鏚 wymienionych wydarze zaznacz to, kt鏎e by這 bezpo鈔ednim nast瘼stwem przewrotu majowego.

A. Powo豉nie rz康u Kazimierza Bartla.

4. W鈔鏚 wymienionych w tabeli postaci zwi您anych z 篡ciem politycznym staro篡tnej Grecji wska t, kt鏎a 篡豉 najwcze郾iej i t, kt鏎a 篡豉 najp騧niej. W tabeli obok nazwiska polityka 篡j帷ego najwcze郾iej wpisz cyfr 1, obok 篡j帷ego najp騧niej – 2.

B. Drakon - 1, A. Perykles - 2

5. Po przeanalizowaniu tekstu 廝鏚這wego podaj imi postaci, kt鏎 opisa Plutarch. Nast瘼nie przedstaw dwa argumenty uzasadniaj帷e tw鎩 wyb鏎.

Aleksander Wielki - w tek軼ie podano, 瞠 ojcem postaci by kr鏊 Filip II, a nauczycielem Arystoteles

6. Uzupe軟ij luki w poni窺zych zdaniach na temat Rzymian.

a) 逝ki triumfalne, b) akwedukty, c) cyrkami

7. Przeanalizuj zaprezentowany plan, a nast瘼nie podkre郵nazw przeciwnik闚 Rzymian w tej bitwie.

C. Kartagi鎍zycy

8. Wymienionym w tabeli osi庵ni璚iom cywilizacji staro篡tnych przyporz康kuj w豉軼iwy lud lub pa雟two.

1. Babilonia, 2. Fenicjanie, 3. Chiny, 4. Sumerowie

9. Na podstawie informacji podanych w tabeli zidentyfikuj nazwy urz璠nik闚 w Polsce 鈔edniowiecznej.

1. kasztelan, 2. wojewoda, 3. starosta

10. Do definicji zwi您anych z filozofi w 鈔edniowieczu, kt鏎e zosta造 podane w tabeli, dopasuj poj璚ia.

1. teocentryzm, 2. scholastyka, 3. tomizm

11. Stwierdzenia zamieszczone w tabeli odnosz si do mapy ukazuj帷ej pa雟two pierwszych Piast闚. Rozstrzygnij, kt鏎e ze stwierdze s prawdziwe, a kt鏎e fa連zywe.

1. Trzon pa雟twa Mieszka I stanowi豉 Wielkopolska z naczelnymi grodami: Poznaniem i Gnieznem - P
2. Mieszko I nie zdo豉 podporz康kowa sobie ziem Wi郵an i 奸篹an - F
3. Pierwsi Piastowie opanowali i przy陰czyli do Polski ca貫 Pomorze - F
4. Boles豉w Chrobry zdoby Morawy, ㄆ篡ce, Grody Czerwie雟kie - P

12. A. Podaj nazw dzielnicy, kt鏎a w epoce baroku charakteryzowa豉 si najwy窺z g瘰to軼i zaludnienia.

Ma這polska

B. Podaj wiek, w kt鏎ym na ziemiach polskich nast徙i najwi瘯szy przyrost ludno軼i w stosunku do okresu poprzedniego.

XVI w.

C. Rozstrzygnij, kt鏎e ze stwierdze s prawdziwe, a kt鏎e fa連zywe.

1. Spadek liczby ludno軼i w 1660 roku by spowodowany wojnami toczonymi przez Rzeczpospolit z Turcj - F
2. W czasach Piast闚 liczba ludno軼i Wielkopolski wzros豉 dwukrotnie - P

13. A. Podaj imi tw鏎cy regu造 zakonnej zacytowanej we fragmencie.

鈍. Benedykt z Nursji

B. Wymie jedn zasad, jakiej musieli przestrzega mnisi zakonu, dla kt鏎ego stworzono zacytowan regu喚.

praca, pos逝sze雟two

14. A. Podaj odsetek miast lokowanych przez duchowie雟two w XIII w.

23,9 %

B. Scharakteryzuj tendencj lokacji miast dokonywanych przez monarch闚 w Koronie w XIII–XV w.

By豉 zni磬owa mi璠zy XIII a XV w.

C. Podaj wiek, w kt鏎ym dokonano najwi瘯szej liczby lokacji w Koronie.

XIV w.

D. Oblicz i podaj odsetek lokacji dokonanych w Koronie przez monarch闚 w XIII–XV w.

51, 06 %

15. Na podstawie analizy fragmentu drzewa genealogicznego i w豉snej wiedzy uzupe軟ij zdania.

A. Tw鏎c hegemonii dynastii Habsburg闚 by syn Fryderyka Maksymilian I
B. Kr鏊em zjednoczonej Hiszpanii i cesarzem zosta Karol V Habsburg
C. Koron cesarsk po Karolu V Habsburgu przej掖 Ferdynand I Habsburg
D. Tw鏎c sankcji pragmatycznej, g這sz帷ej, 瞠 w przypadku wyga郾i璚ia linii m瘰kiej rodu Habsburg闚, wszystkie kraje dziedziczy najbli窺za krewna ostatniego z rodu, by Karol VI

16. Na podstawie analizy ilustracji i w豉snej wiedzy podpisz ka盥 z nich.

1. okr皻 podwodny, 2. koga, 3. galera, 4. drakkar

17. Uzupe軟ij luki w tek軼ie dotycz帷ym wojny trzydziestoletniej.

a) 1648, b) westfalskiego, c) Habsburg闚

18. A. Z zacytowanego tekstu wypisz po jednym zdaniu b璠帷ym przyk豉dem opinii i stwierdzenia faktu.

Opinia: Habsburgowie 鈍ietnie wiedzieli, 瞠 zdumiewaj帷 odmian losu, kt鏎a zasz豉 na pocz徠ku XVI wieku, zawdzi璚zaj w du瞠j mierze swojej p這dno軼i.
Fakt: Niezale積ie od tego, na pocz徠ku XVI wieku Habsburgowie spektakularnie poszerzyli zakres swojego panowania.

B. Podaj dat roczn bitwy pod Mohaczem wzmiankowanej w tek軼ie i wyja郾ij, jakie znaczenia dla polityki dy nastycznej Jagiellon闚 mia豉 ta bitwa.

1526 - 鄉ier w tej bitwie poni鏀 Ludwik Jagiello鎍zyk, w wyniku czego dynastia Jagiellon闚 utraci豉 panowanie nad Czechami i W璕rami

19. W鈔鏚 ukazanych na fotografiach zabytk闚 architektonicznych rozpoznaj budowl w stylu barokowym.

B

20. Dziedzinom wymienionym w tabeli przyporz康kuj po jednej postaci z wymienionej ni瞠j listy. Wpisz imiona i nazwiska we w豉軼iwe rubryki.

1. rze嬌a - Giovanni Lorenzo Bernini
2. muzyka - Georg Friedrich H鄚del
3. wojskowo嗆 - Jan Karol Chodkiewicz
4. astronomia - Jan Heweliusz

21. Podkre郵 dwa stwierdzenia poprawnie wskazuj帷e bezpo鈔ednie skutki defenestracji praskiej w 1618 roku.

C. Obj璚ie w豉dzy w Pradze przez stronnictwo antyhabsburskie; D. Detronizacja Ferdynanda II Habsburga.

22. Uzupe軟ij tabel, wpisuj帷 brakuj帷e dane w rubrykach.

A. 1629, B. Szwecja, C. Cecora, D. Kozacy, E. K逝szyn

23. Zidentyfikuj postaci w豉dc闚, a nast瘼nie uzupe軟ij tabel.

1. Maria Teresa, 2. Piotr I, 3. Ludwik XVI

24. Na podstawie analizy fotografii i w豉snej wiedzy podkre郵 nazw epoki, kt鏎ej kanonom odpowiada zaprezento wane wn皻rze.

rokoko

25. Przeanalizuj zamieszczon map i zaproponuj dla niej tytu uwzgl璠niaj帷y temat i czas, kt鏎ych mapa dotyczy.

Trzy rozbiory Polski 1772-1795

26. A. Podkre郵 nazw dokumentu, z kt鏎ego pochodzi cytowany fragment.

akt konfederacji targowickiej

B. Przedstaw dwa argumenty uzasadniaj帷e tw鎩 wyb鏎 dokonany w poleceniu A.

wymienienie nazwisk przyw鏚c闚 konfederacji oraz jej cel闚

27. A. Podkre郵 poprawne zako鎍zenie zdania:

Katarzyn II

B. Oce skutki tego traktatu dla Rzeczypospolitej i uzasadnij swoje zdanie.

Traktat mia dla Polski tragiczne slutki, gdy w jego wyniku Polska utraci豉 niepodleg這嗆 na ponad wiek.

28. A. Wyja郾ij, jakie wydarzenia ukazano na ilustracji.

Atak na Bastyli

B. Podaj pe軟 dat wydarzenia ukazanego na ilustracji.

14 lipca 1789 r.

29. W鈔鏚 wymienionych wydarze z okresu wojen napoleo雟kich wska to, kt鏎e chronologicznie jest pierwsze, i to, kt鏎e jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz cyfr 1, obok ostatniego – 2.

E. Wyprawa Napoleona do Egiptu - 1
A. Pok鎩 w Tyl篡 - 2

30. A. Wyja郾ij, do jakiego wydarzenia nawi您uje tre嗆 rysunku. Podaj rok tego wydarzenia.

wybuch wojny secesyjnej - 1861 r.

B. Oce, po kt鏎ej stronie sporu ulokowa sympati rysownik. Uzasadnij swoje zdanie.

po stronie Unii, ukazuj帷 secesjonist闚 w niekorzystnym 鈍ietle (podcinaj ga陰, na kt鏎ej siedz)

31. Urz康zeniom ukazanym na ilustracjach przyporz康kuj ich wynalazc闚 lub konstruktor闚. Pod ka盥 ilustracj wpisz imi i nazwisko wybrane z poni窺zej listy.

1. Samuel Morse
2. Aleksander Graham Bell
3. Thomas Alva Edison
4. Alfred Nobel

32. W pierwszej rubryce tabeli zestawiono nazwy, nazwiska i poj璚ia zwi您ane z polskimi powstaniami. Uzupe軟ij pozosta貫 rubryki tabeli.

1. powstanie wielkopolskie, 1919 r.
2. powstanie listopadowe, 1830–1831
3. powstanie styczniowe, 1963–1864

33. Przeanalizuj zamieszczone ni瞠j r騜ne formy polskiego god豉 narodowego, a nast瘼nie postaw znak X przy ilustracji ukazuj帷ej god這 obowi您uj帷e w Rzeczypospolitej po zako鎍zeniu I wojny 鈍iatowej.

A

34. Na podstawie danych demograficznych i w豉snej wiedzy rozstrzygnij, kt鏎e ze stwierdze s prawdziwe, a kt鏎e fa連zywe.

1. W pierwszych latach po zako鎍zeniu I wojny 鈍iatowej wi瘯szo嗆 polskiego spo貫cze雟twa stanowili mieszka鎍y wsi - P
2. W okresie PRL-u by zauwa瘸lny proces przemieszczania si ludno軼i ze wsi do miasta - F
3. Na przestrzeni lat 1921–1960 liczba ludno軼i wiejskiej w Polsce wykazywa豉 tendencj spadkow - P
4. G堯wnymi przyczynami zmniejszenia liczby ludno軼i w 1946 roku w stosunku do okresu poprzedniego by造 straty spowodowane II wojn 鈍iatow oraz zmiany granic - P

Ciekawe artyku造

Komentarze, opinie, wypowiedzi (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno軼i za wypowiedzi Internaut闚 opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania b康 usuwania komentarzy zawieraj帷ych tre軼i zabronione przez prawo, uznawane za obra幢iwie lub naruszaj帷e zasady wsp馧篡cia spo貫cznego.

Brak komentarzy. B康 pierwszy i dodaj komentarz.

Wi璚ej miast »
REKLAMA

Ostatnio komentowane

Ostatnio czytane

FB dlaMaturzysty.pl reklama